Družba ADAKTA d.o.o., Trbovlje, je vpisana v register revizijskih družb pod zaporedno številko RD-A-084/09.

Družba opravlja storitve revidiranja:
a) revidiranje računovodskih izkazov
b) drugi posli dajanja zagotovil
c) posli opravljanja dogovorjenih postopkov

- Zakon o revidiranju ZRev-2
- register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Družba opravlja storitve notranjega revidiranja
- register notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo
- register državnih notranjih revizorjev pri Ministrstvu za finance

Direktor družbe:
mag. Renata Eržen Potisek, univ. dipl. ekon.