Podatki podjetja

ADAKTA d.o.o., družba za revidiranje in poslovno svetovanje
Kolonija 1. maja 19 A
SI-1420 Trbovlje

ADAKTA d.o.o., Trbovlje
Telefon GSM: 041 605 095
Telefon pisarna: 03 56 32 395
Telefax: 03 56 31 994
E-naslov: info@adakta.si

ID za DDV: SI79332684
Matična številka: 3453049

Račun je odprt pri UniCredit Banka Slovenije d.d.
IBAN: SI56 2900 0005 1160 858
swift/BIC  BACXSI22Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod reg. Št. vložka: Srg 2008/40878.

Odločba št. 020-1/09-28 z dne 05.03.2009 o izdaji dovoljenja družbi ADAKTA d.o.o., Trbovlje, za opravljanje storitev revidiranja.

Družba ADAKTA d.o.o., Trbovlje, je vpisana v register revizijskih družb pod zaporedno številko RD-A-084/09.

Družba opravlja storitve revidiranja:
a) revidiranje računovodskih izkazov
b) drugi posli dajanja zagotovil
c) posli opravljanja dogovorjenih postopkov
    - Zakon o revidiranju ZRev-2
    - register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Družba opravlja storitve notranjega revidiranja
    - register notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo
    - register državnih notranjih revizorjev pri Ministrstvu za finance

Direktor družbe: mag. Renata Eržen Potisek, univ. dipl. ekon.
041/ 605 095